WIJ. EEN NIEUWE SAMENWERKINGSVORM VOOR VASTGOEDBEHEER

De opgave van woningcorporaties is een grote uitdaging voor de komende jaren. Er zijn ambitieuze doelstelling afgesproken met de overheid die alleen gerealiseerd kunnen worden als het woning- en gebouwbeheer verandert. Woningcorporatie, of vergelijkbare vastgoedbeheerders, hebben behoefte aan een vernieuwend proces voor kwaliteit- en kostenbeheersing. Inclusief een integrale aanpak van de coördinatie en planning voor een veelheid van vakspecialisten.

Wij zijn een jong samenwerkingsverband dat zich richt zich op woningcoöperaties en beheerders van vastgoed.
Wij verzorgen de complete reparatie, mutatie en het verduurzamen van de woning. Inclusief de communicatie met opdrachtgever, leveranciers en bewoners.

wij-werkensamen-beheer-vastrgoed5

Wij verzorgen het complete traject van voorbereiding tot uitvoering en zorgen dat er een integrale benadering is. We voorkomen onnodig, dubbele werkzaamheden.

wij-werkensamen-beheer-vastrgoed3

Wij communiceren met alle vakspecialisten, leveranciers, bewoners en de opdrachtgever. We maken en communiceren over de planning en coördineren de werkzaamheden.

wij-werkensamen-beheer-vastrgoed2

Wij brengen door de ketensamenwerking vakspecialisten samen die hun werkzaamheden perfect afstemmen. Als opdrachtgever bent u volledig betrokken en onderdeel van het team.

wij-werkensamen-beheer-vastrgoed4

Wij werken elke dag aan tevreden klanten.

wij-werkensamen-beheer-vastrgoed1

Wij kunnen de onderhoudsdienst laten participeren in onze samenwerking zodat er een effectieve herstelafspraak met de klant komt en er onderlinge kennisoverdracht plaatsvindt.

Scroll naar boven